Styrelse och ledning

PGA Sweden National

PGA Sweden National

  • Gill Granath (styrelseordförande)
  • Mårten Sundberg
  • Mikael Sorling
  • Henrik Treschow (även golfklubbens ordförande)
  • Johan Hampf (adjungerad)
  • Jonas Edberg, VD