En investering med mersmak

En investering med mersmak

Intresserad av medlemskap för 2022?

Kontakta medlem@pgaswedennational.se

 

Som medlem får du fördelaktig tillgång till hela anläggningen. Ett fullt medlemskap i PGA National ger ett antal rättigheter.

Det finns tre olika typer av medlemskap: medlemskap med B-aktie, lånad (hyrd) spelrätt samt medlemskap för juniorer/yngre seniorer

Medlemskap för seniorer

Årsavgift 2021: 12 750 kr.

Förvärv av B-aktie – långsiktigt medlemskap
B-aktie kan förvärvas till priset 150 000 kronor. En lageraktie ger två spelrätter (två personer kan spela på samma aktie).

Spela på spelrätt – kortsiktigt medlemskap
Du matchas med en B-aktieägare som vill hyra ut sin lediga spelrätt. Utöver den fastställda årsavgiften står det parterna fritt att komma överens om villkoren för uthyrd spelrätt.

Medlemskap för juniorer och yngre seniorer

Medlemskap Junior (10 – 21 år)

Årsavgift 2021: 4800 kr.

Medlemskap Yngre senior (22 – 30 år) 

Gäller för golfare fr.o.m. det år man fyller 22 t.o.m. det år man fyller 30.

Årsavgift 2021: 8700 kr.

Individuella träningar på olika nivåer med Pro John Grant för juniorer

  • Obegränsad träning med John 8000kr
  • 10 timmars träning med John 4000kr
  • 25 minuters lektion med John 200kr
    Kontakta John för detaljerna 0707299290 eller john.grant@pgaswedennational.se