fbpx

Halvdag Flow

Halvdag Flow

Flowkurs med Patrick Oderling

Flow är ditt ideala tillstånd när du ska prestera. Vad skulle det innebära för dig att få tillgång till mer Flow på golfbanan? Vad är Flow? Hur kan vi sätta i system att hamna i Flow oftare och hur kan vi mäta denna process?

FlowMo utgår från ett neurofysiologiskt perspektiv och fokuserar på de processer som sker i hjärnan när vi hamnar i Flow.  Genom att lära dig att tillämpa principerna bakom FlowMo kommer du att kunna sätta i system att få uppleva tillståndet allt oftare.

Denna kurs är till största delen praktisk. Vi kommer att hålla till på Driving rangen och gå igenom övningar som syftar till att lättare hitta Flow på golfbanan.

Minst 3, max 8 deltagare.

Innehåll

09:00 Inledning med teoretisk genomgång.
09:30 Praktisk träning på driving range. Påbörja arbete med att bygga din mentala rutin.
10:30 Paus
10:45 Praktisk träning på driving range. Hur kan vi med hjälp av FocusBand mäta din mentala rutinen.
11:45 Sammanfattning före avslut.

När?

Söndag 29 maj
09:00 – 12:00
Anmäl dig här

Söndag 5 juni
09:00 – 12:00
Anmäl dig här

Var?

PGA National med Patrick Oderling

Kostnad?

1 495 kr per person

Anmälan?

Direkt i Pro Planner appen, via länk ovan, eller maila golfacademy@pgaswedennational.se